[ Back ]

 

 

 

דר בן שושן יקר,
רצ"ב מכתב תודה על פועלך!
יישר כח ומאחלת לכולנו בריאות איתנה ושתוכל להמשיך בטיפול המדהים הזה!
תודות רבות גם לסופי החמודה!!!
להתראות

 

 

[ Back ]