[ Back ]

 

 

ד"ר בן שושן הנכבד,

עם סיום פרוצדורת הטיפול , אני מבקש להודות לך.

באתי למרפאה לפני מספר חודשים, כאשר הופיעו אצלי כאבים בגב התחתון עם הקרנה לרגל שמאל, וכן כאבים בברך שמאל. לאחר ביצוע הטיפולים שכללו מספר זריקות בגב ובברך, הכאבים נעלמו כמעט לחלוטין. אני מבקש לציין את האווירה הטובה ששררה לאורך כל הטיפולים, התחשבות מירבית והבנת הפציאנט,ומעל לכל- הטיפול המקצועי והמועיל. אני רוצה גם לציין את יחסה החם והמקצועי של גב. סופי שהתמידה דאגה שכל הארגון יהיה על הצד הטוב ביותר.

בתודה ובהערכה רבה,

אלברט בן דוד

 

 

[ Back ]