[ Back ]

 

 

קרע בשריר הירך האחורי טיפול


קרע בשריר הירך – למה זה קורה ומה עושים?

מתיחה או קרע בשריר הירך עלול להיגרם כאשר הגיד או השריר נחשפים לעומס גבוה מעבר ליכולת ולמגבלות שלהם. עומס שכזה עשוי להיגרם בעקבות טראומה או מאמץ גדול מידי – גם אם באופן חד פעמי. גם תנועות ומאמץ חזרתיים עלולים לגרום למתיחה עזה מידי עבור שריר הירך מעבר ליכולת הספיגה שלו.

קרע בשריר הירך האחורי כמו גם קרע בשריר הירך הקדמי הן פציעות נפוצות למדי העלולות לקרות בעקבות הפעלת עומס יתר על השרירים מעבר ליכולת הספיגה שלהם. לעיתים כשהאדם נמצא במצב של ריצה מהירה כאשר השרירים נמתחים בעודם מכווצים ובנוסף לכל זה מוטלים על השרירים המשקל של גוף האדם, הרי שהשריר ארבע ראשי שהוא חזק במיוחד, מושך ומאריך יותר מידי את שריר המיתר החלש וכך מתאפשרת המתיחה היתרה שלו יחד עם ההיחלשות של השריר והדבר מאפשר את הקרע או את המתיחה הכואבת של השריר.


מהם גורמי הסיכון למתיחת/קרע השרירים הללו?

קיימים כמה וכמה גורמי סיכון היוצרים את המתיחה או את הקרע בשריר. בראש ובראשונה מדובר בחוסר איזון בין העוצמה והגמישות של שרירי המיתר השונים, כאשר חוסר האיזון פוגע בביצוע התנועה. כי השריר הארבע ראשי חזק יותר משריר המיתר ועל כן נגרמת מתיחה חזקה של שריר ונוצרים המתיחה או הקרע.

גם פציעה קודמת של שריר המיתר כמו גם גיל מתקדם או פעילות גופנית שמחייבת שינויים מהירים וכוחניים בכיוונים כמו אצל רקדנים או שחקני טניס, כדורגל או כדורסל עשויים להיות גורמי סיכון לפגיעה בשריר הירך.

כמו כן חולשה של שרירים אלו או חוסר גמישות, עייפות של שרירים אלו, כמו גם פעילות ללא תרגילי חימום ראויים או ביצוע הפעילות ללא הנעליים המתאימות וכדומה, עשויים להיות גורמי סיכון לקרע בשריר הירך.

 

קרע בשריר הירך האחורי טיפול
בדרך כלל יכלול הטיפול בשריר הקרוע- מנוחה של הרגל, קירור באמצעות קומפרסים, חבישה באמצעות תחבושת אלסטית על מנת להוריד את הנפיחות, הרמה של הגפה הפגועה על מנת לשפר את זרית הדם, כאשר כל אלו עשויים לסייע בשיקום ובהחלמה של השריר הפגוע.


 

 

 

[ Back ]